ریاست دوره های قبل
دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_DSC07350 3_DSC_0258.gif 3_HAMD9428.gif ImageHandler.ashx
ImageHandler.ashx6 3_01 3_407068_orig ImageHandler.ashx7